Huafeng Lin, Haizhen Wang, Qiudi Deng, Xin Yuan, Xinming Lei, Aimin Deng, Xiangwen Peng. “Comparison Study on the Relative Rates in Heat-Driven Oxidation of PUFAs”. Forest Chemicals Review, Oct. 2021, pp. 337-4, doi:10.17762/jfcr.vi.360.