[1]
Huafeng Lin, Haizhen Wang, Qiudi Deng, Xin Yuan, Xinming Lei, Aimin Deng, Xiangwen Peng, “Comparison Study on the Relative Rates in Heat-Driven Oxidation of PUFAs”, JFCR, pp. 337-347, Oct. 2021.