Huafeng Lin, Haizhen Wang, Qiudi Deng, Xin Yuan, Xinming Lei, Aimin Deng, Xiangwen Peng (2021) “Comparison Study on the Relative Rates in Heat-Driven Oxidation of PUFAs”, Forest Chemicals Review, pp. 337-347. doi: 10.17762/jfcr.vi.360.