Huafeng Lin, Haizhen Wang, Qiudi Deng, Xin Yuan, Xinming Lei, Aimin Deng, Xiangwen Peng. 2021. “Comparison Study on the Relative Rates in Heat-Driven Oxidation of PUFAs”. Forest Chemicals Review, October, 337-47. https://doi.org/10.17762/jfcr.vi.360.