Huafeng Lin, Haizhen Wang, Qiudi Deng, Xin Yuan, Xinming Lei, Aimin Deng, Xiangwen Peng. (2021). Comparison Study on the Relative Rates in Heat-Driven Oxidation of PUFAs. Forest Chemicals Review, 337-347. https://doi.org/10.17762/jfcr.vi.360