(1)
Huafeng Lin, Haizhen Wang, Qiudi Deng, Xin Yuan, Xinming Lei, Aimin Deng, Xiangwen Peng. Comparison Study on the Relative Rates in Heat-Driven Oxidation of PUFAs. JFCR 2021, 337-347.