[1]
Huafeng Lin, Haizhen Wang, Qiudi Deng, Xin Yuan, Xinming Lei, Aimin Deng, Xiangwen Peng 2021. Comparison Study on the Relative Rates in Heat-Driven Oxidation of PUFAs. Forest Chemicals Review. (Oct. 2021), 337-347. DOI:https://doi.org/10.17762/jfcr.vi.360.